Seifert Eresco RTG lampa - Waygate Technologies

RTG lampy a generátory

CT systém RTG xcube Waygate Technologies

RTG sytémy

Digitalizačný skener, Panelové detektory, Digitálna rádiografia v priemysle

CR & DR zariadenia

Počitačová tomografia (CT)

STRUCTURIX Agfa filmy

Vyvolávacie automaty a príslušenstvo

Software riešenia pre RTG

Mierky

Waygate Technologies a Baker Hughes Business - previously GE Inspection Technologies