Všeobecne je magnetická prášková metóda pomocou prostriedkov DIFFU-THERM® mimoriadne citlivou metódou nedeštruktívneho testovania, ale jej použitie je obmedzené na feromagnetické materiály.

Prostriedky DIFFU-THERM® spĺňajú všetky požiadavky ASME, oddiel V, článok 6, T - 641, vydanie 2001. 

Prostriedky neobsahujú chlór, fluór a síru.

Prostriedky sú dostupné aj ako 5 litrové bandasky.

 

DPM

Podkladová farba biela

 

 

 

 

MPS - S

Magnetická prášková suspenzia čierna (na báze oleja)

 

 

 

 

MPS - F / MPS - F2

Magnetická prášková suspenzia fluorescenčná (na báze oleja)

MPS - F2 slúži na testovanie v teplotnom rozsahu od 50°C do 125°C.

 

 

 

Máte otázky, alebo chcete vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: topndt@topndt.sk