Optoelektronické vyhodnocovanie

Kontrola pružín

Tyče s ozubením

Ozubené kolesá

Náboje kolies

Rozvodové hriadele

Kľukové hriadele

Piesty

Reťaze

Železnice - kontrola osí

Brzdové kotúče

Čapy náprav

Kryty náprav