Dodatok 2, Sada na austenitické potrubia

Dodatok 3, Sada pre feritické potrubia

Dodatok 10, Sada pre rozdielne kovové zvary