Železničná doprava

Rúry a potrubné systémy

Kompozitné materiály

Výkovky

Kontrola malých súčiastok

Plechy a pásovina

Kontrola tyčového materiálu

Systémová elektronika pre UT