Mierka č. 1 podľa STN ISO 3452-3

Mierka č. 2 podľa STN ISO 3452-3

Control Body podľa ASME V

Mierka podľa JIS Z 2343

Mierka NR-5 (PSM-5)